----- Original Message -----
 
From: Ture Sjolander 2011
To: Maria.Lindqvist@sl.se
Sent: Thursday, April 14, 2011 6:45 PM
Subject: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

Tack Maria,
 
Jag gör detsamma men till övriga individers och myndigheters involverande av helheten i detta omfattande tunnelbaneprojekt sedan start,  och lägger också ut en kommentar där jag kan se hur konstnärens roll blivit underskattad och berövad på konsultationen av den elementära 3-D visionen, rymden och rörelsen, där arkitekter och formgivare nu totalt fått dominera.
Det finns fortfarande något slags 60-tals tänkande i detta projekt när konstnären tilldelas en vägg att kladda på.
I likhet med tillkomsten av televisionen samma tid där ordet tele, den transporterande delen av television blev en rekryteringfråga för journalister, och visionen fick ge vika. Talking Heads blev resultatet.
Galleri tänkandet eller musee rummet har fått samma obsoleta utställnings funktion.
Här har ni 12 platser anvisade att fylla i, och var tysta sedan.
Mer om detta i min artikel senare på www.internet2011.net/
en särskild sida som får namnet: CITYBANAN
 
Med vänliga häsningar
Ture Sjölander
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Maria.Lindqvist@sl.se
To: Ture Sjolander 
Sent: Thursday, April 14, 2011 5:53 PM
Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

Hej,

 

Jag skickar det här vidare till vår konstrådgivare och arbetsgruppen för konst i Citybanan som fattar besluten

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 


      Förslag till Citybanan: Ture Sjölander 7 April 2011. Press release.
Blå station - Gul station
 
"Varken mer eller mindre" "No more, no less"
 Projekt namnet för Plattformsrummen båda stationerna:"De 18"
 
Den ena stationen är totalt blå. Svenska flaggans blå färg på alla väggar, tak och golvläggning.
Den andra stationen är totalt gul. Svenska flaggans gula färg på alla väggar, tak och golvläggning.
 
18 kända svenska autentiska personer i full superrealistisk naturlig skala tillverkade i ett beständigt material varav fem av dessa skulturer/personer sitter på bänkarna tågsätena och eller står inuti tågen som passerar dessa stationer.
 
De övriga 13 skulpturerna är uppdelade i två grupper om, Sex personer/skulpturer i samtalspositioner på peronggolvet i Odenplan och sju skulpturer/personer stående och sittande på bänkarna  på peronggolvet i City stationen.
 
De 18 mest kända personerna är från tiden av tunnelbanans tillkomst  första år till dag dato.
 
Draft-Skiss Grundförslag.

 

 
----- Original Message -----
 
From: Ture Sjolander 2011
Sent: Wednesday, April 13, 2011 7:01 PM
Subject: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

Tack för trevlig telefonkonversation.
 
 
Jag anser mig tillräckligt kvalificerad och internationellt känd för att få en inbjudan att skissera ett förslag till de båda plattformsrummen. Därför är detta epost meddelande  den enda ansökan som kan komma att kunna registreras hos er.
 
Alla nödvändiga data om mig som konstnär och min person finns tillgängliga på World Wide Internet sedan lång tid tillbaka, och avsevärt enklare att ladda ner från er sida, än för mig avseende den föreslagna och kritiserade Allego sajten.
 
Den respittid som ni gav mig till den 15ds  för översändandet av en originalsignerad ansökan via vanlig postgång från Australien är en omöjligt ekvation under alla förhållanden.
 
mvh
 
Ture Sjölander
 
 
cc: Catharina Emsäter-Swärd - Trafikverket
 
 
----- Original Message -----
To: Ture Sjolander
Sent: Monday, April 11, 2011 11:23 PM
Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

Välkommen med din ansökan

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011

Skickat: den 11 april 2011 15:20
Till: Lindqvist Maria
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Tack, jag återkommer så snart jag kan öppna och utforska Allego gömman.

 

Vänlig hälsning

Ture Sjölander

 

PS- Fick just höra av kollegor att de betalt 3.000 kr. för särskilt software för att få fram materialet av Allego.

Kanske vore rimligt att hela frågan får en nystart, omlyses, så alla får samma chanser att deltaga.

Vissa bildkonstnärer kan vara mekaniskt välutbildade med stora tekniska kunskaper och resurser men har inga som helst datakunskaper. Därför borde trycksaksförfarandet för info ha lika stor giltighet.

 

 

----- Original Message -----

To: Ture Sjolander

Sent: Monday, April 11, 2011 8:56 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Har konsulterat vår konstrådgivare som säger att vi bör få in din ansökan till den 15 april, sen rullar steg två i den första upphandlingen i gång, då ska vi enligt tidplan gå ut med intresseanmälan till upphandling 1

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011

Skickat: den 11 april 2011 12:04
Till: Lindqvist Maria
Kopia: info@allego.se
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Tack för erbjudandet, att komma in med mina handlingar till den första upphandlingen så fort jag kan, som jag nu med stort nöje antager. 

För ordningens skull är jag tacksam om du kan sätta ett sista datum, eller dead line.

 

Denna vecka har jag helt bokat för sjukhusundersökningar på annan ort för en senare operation, som meddelats mig först idag.

 

Mvh

Ture Sjölander

 

cc: Allego

 

----- Original Message -----

To: Ture Sjolander

Sent: Monday, April 11, 2011 7:04 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Vi är enligt lag skyldiga att annonsera upphandlingar på Allego, tyvärr är Allego väldigt svårnavigerat och vill man som konstnär  ha bra stöd från Allego så måste man tyvärr betala en avgift.

Skicka in så fort du kan så ser vi till att du kommer med i första upphandlingen.

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011 [mailto:ture.sjolander@gmail.com)

Skickat: den 11 april 2011 10:57
Till: Lindqvist Maria
Kopia: info@allego.se
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej igen,

 

Tack för din vänlighet att förse mig med de relevanta handlingarna, om än försenat.

 

Det har kommit till min kännedom att ett stort antal konstnärer framfört kritik  över att ansökingshandlingar för ett deltagande varit svåröverkomliga via det datasystem som blivit upplagt för att ladda ner den relevanta informationen.

Jag insisterar därför av samma skäl som ovan att min chans att vara med i  8 april 2011 upphandling 1, godkännes då alla försök gjorda av mig förra veckan och före 8 april var gagnlösa som flera kollegor erfarit. Vissa filer har ej heller varit specificerade i ert program enligt datatekniker jag konsulterat. Det framgår också av ditt första svar till mig daterat 10 april 2:38 PM att ni varit medvetna om den komplikationen "Har du problem med att logga in på Allego, för att hitta upphandlingen...". och anhåller om respit för att ingiva min  ansökan för denna första upphandling.

 

Mina förslag är dessutom av en magnitude som ej kan komma att kunna kompromissas då mitt projekt avser båda stationernas utformning och förhållande till varandra, avseende dess identitet, som kraftfullt efterlyses i de premisser som redan blivit formulerade i ursprungsförslagen/tävlingsprogrammen av det totala projektet med Citybanan.

Jag arbetar med utgångspunkten att den ena stationen är helt hållen i färgen Gult och den andra stationen i färgen Blått och därav senare bär namnen Den Gula Tunnelbane Stationen, och Den Blå Tunnelbane Stationen.

 

De övriga ingredienserna i mitt förslag är en serie av 18 fristående skulpturgrupper varav vissa kommer att bli tågburna. D.v.s. placerade i vagnsutrymmena på de vagnar som passerar dessa två nämnda stationer "GUL" och "BLÅ".

 

Mitt concept förslag har du redan mottagit men bifogar det igen med denna epost.

 

Vänliga hälsningar

Ture Sjölander

 

cc: f.d. ombudsman ordf. KRO,  Elisabeth Ekstrand skulptris

 

Attachment 1

 

----- Original Message -----

Sent: Monday, April 11, 2011 5:25 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Här kommer alla hadnlingarna, du har chans att vara med i upphandling 2-4.

 

 

 

Gå in via länken eller min beskrivning nedan

 

Ansökan till kvalificeringssystem måste vara inne senast

 

8 april 2011 upphandling 1

31 augusti 2011  upphandling 2

31 december 2011 upphandling 3

31 mars 2012 upphandling 4

 

 

http://system.allego.se/?ffu=uYtkBhg1No7qBObU

 

 

Gå in på www.allego.se välj den "gröna fliken, leverantör" och sen

på nästa sida hittar du en flik till vänster som heter "Aktuella

upphandlingar" sen klickar du på Stockholm och sen Stockholm en gång

till, välj sedan "kommunala och övriga bolag".  Sen väljer du fliken

"förhandsannonser" och där finns " kvalificeringssystem upphandling

av konstnärer till Citybanans nya stationer". Klicka på den och

sedan på länken som heter länk till förfrågningsunderlag(logga in eller registrera dig) så ska alla

handlingar komma fram.

 

 

Om du saknar organisations nr skriv 1010101010 (10x5)

 

Ansökan måste vara inne 8 april 2011 om du vill få chans att bli inbjuden till 1 upphandlingen, totalt gör vi 4 upphandlingar under cirka 2 års tid.

 

 

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: ture.sjolander@gmail.com [mailto:ture.sjolander@gmail.com]
Skickat: den 10 april 2011 06:30
Till: Lindqvist Maria
Ämne: Message from ture.sjolander@gmail.com
Prioritet: Hög

 

Jag önskar att få deltaga i den konstnärliga gestaltningen av Citybanans stationer och anhåller härmed om de nödvändiga formulären för min ansökan inkluderande samtliga instruktioner för ett deltagande och upphandling.

 

Med vänlig hälsning

 

Ture Sjölander

Bildkonstnär

(svensk medborgare)

 

 

Australien

 

+ 61 2 + 61

 ture.sjolander@gmail.com

 

Ref. Google Search: Ture Sjolander konst