----- Original Message -----
From: Maria.Lindqvist@sl.se
To: TURE SJOLANDER
Sent: Thursday, April 28, 2011 12:51 AM
Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

Hej,

 

Här kommer svar från vår bolagsdjurist Malin Liljequist

 

Sl upphandlar helt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, 2007:1092. SL har upprättat ett kvalificeringssystem i enlighet med regelverket i kap 11 nämnda lag. Den administrativa gången är följande: 1.anmälan till och prövning av ansökan till kvalificeringssystem. 2. Meddelande till sökande om huruvida man blivit antagen eller ej. 3. Utskick av inbjudan till anbudsansökan. 4. Inskick av anbudsansökan. 5. Utskick av förfrågningsunderlag/skissuppdrag. 6. Inskick av skissuppdrag. 7. Bedömning av skissuppdrag och tilldelande av slutligt uppdrag. Detta är inte en projekttävling och därför kommer förslag att bedömas etappvis.

 

Jag förstår att du har en helhetstanke avseende båda stationerna men så har SL inte valt att lägga upp det och enligt upphandlingslagstiftningen är det upp till SL att bestämma hur man vill lägga upp upphandlingen.

 

SL har till dags dato fått in åtskilliga ansökningar till kvalificeringssystemet och lider i dagsläget inte brist på potentiella leverantörer.

 

Malin Liljequist

Bolagsjurist

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Juridik, Upphandling & Revision (J.U.R.)

SE - 105 73  Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

 

Tfn: 08-686 1513, Mobil: 070-786 1513 malin.liljequist@sl.se

www.sl.se

 

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011

Skickat: den 26 april 2011 14:02
Till: Lindqvist Maria
Kopia: magnus.carlen@gmail.com
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Sedan vår senaste kommunikation påbörjade jag en undersökning huruvida det digitala kvalificeringssystemet har laga kraft för att konstnärer skall ha chansen att vara med i dessa upphandlingspaket och ber därför om att få återkomma till dessa frågor när jag utrett saken.

 

Personligen tror jag att systemet kan komma att ogiltihetsförklaras då många konstnärer redan har givit upp försöken att deltaga på de grunder som framkommit i vår tidigare korrespondens.

 

Ett stort antal av dessa mycket kvalificerade konstnärer har inte givits möjlighet att ställa färdiga förslag, och har därmed blivit diskriminerade.

 

Frågan bör därför snarast väckas hos arbetsgruppen, om systemets legala giltighet.

 

Med vänlig hälsning

 

Ture Sjölander

 

www.internet2011.net/CITYBANAN.html

 


 

----- Original Message -----

From: Maria.Lindqvist@sl.se

To: TURE SJOLANDER

Cc: magnus.carlen@gmail.com

Sent: Tuesday, April 26, 2011 9:05 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Här kommer svar från arbetsgruppen för konst i Citybanan och konstrådgivare Magnus Carlén som hälsar att du är välkommen att skicka in din ansökan till kvalificeringssystemet digitalt före 31 augusti 2011,så har du har chans att vara med från upphandlingspaket 2-4. Vi har inte möjlighet att ta emot färdiga förslag och bedöma dem utanför de ramar vi satt upp inom formen för offentlig upphandling. En ansökan till kvalificeringssystemet måste göras enligt bifogade blanketter.

-

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011
Skickat: den 21 april 2011 07:37
Till: Lindqvist Maria
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej

 

Dom borde alltså ha den här länken, som ännu ingen har tittat på, till konstrådgivarna och arbetsgruppen.

www.internet2011.net/CITYBANAN.html

 

 

mvh

Ture Sjolander

 


----- Original Message -----

From: Maria.Lindqvist@sl.se

To: TURE SJOLANDER

Sent: Thursday, April 14, 2011 5:53 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Jag skickar det här vidare till vår konstrådgivare och arbetsgruppen för konst i Citybanan som fattar besluten

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011
Skickat: den 13 april 2011 11:02
Till: Lindqvist Maria
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Tack för trevlig telefonkonversation.

 

 

Jag anser mig tillräckligt kvalificerad och internationellt känd för att få en inbjudan att skissera ett förslag till de båda plattformsrummen. Därför är detta epost meddelande  den enda ansökan som kan komma att kunna registreras hos er.

 

Alla nödvändiga data om mig som konstnär och min person finns tillgängliga på World Wide Internet sedan lång tid tillbaka, och avsevärt enklare att ladda ner från er sida, än för mig avseende den föreslagna och kritiserade Allego sajten.

 

Den respittid som ni gav mig till den 15ds  för översändandet av en originalsignerad ansökan via vanlig postgång från Australien är en omöjligt ekvation under alla förhållanden.

 

mvh

 

Ture Sjölander

www.newstime2010.homestead.com/

www.artinvest.homestead.com/bukowskis_stockholm_auktion.html

www.electronmotion.homestead.com/

www.modernamuseet.homestead.com/

 

 

cc: Catharina Emsäter-Swärd - Trafikverket

 

 

----- Original Message -----

From: Maria.Lindqvist@sl.se

To: time2008@bigpond.com

Sent: Monday, April 11, 2011 11:23 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Välkommen med din ansökan

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011

Skickat: den 11 april 2011 15:20
Till: Lindqvist Maria
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Tack, jag återkommer så snart jag kan öppna och utforska Allego gömman.

 

Vänlig hälsning

Ture Sjölander

 

PS- Fick just höra av kollegor att de betalt 3.000 kr. för särskilt software för att få fram materialet av Allego.

Kanske vore rimligt att hela frågan får en nystart, omlyses, så alla får samma chanser att deltaga.

Vissa bildkonstnärer kan vara mekaniskt välutbildade med stora tekniska kunskaper och resurser men har inga som helst datakunskaper. Därför borde trycksaksförfarandet för info ha lika stor giltighet.

----- Original Message -----

To: TURE SJOLANDER

Sent: Monday, April 11, 2011 8:56 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Har konsulterat vår konstrådgivare som säger att vi bör få in din ansökan till den 15 april, sen rullar steg två i den första upphandlingen i gång, då ska vi enligt tidplan gå ut med intresseanmälan till upphandling 1

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011
Skickat: den 11 april 2011 12:04
Till: Lindqvist Maria
Kopia: info@allego.se
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Tack för erbjudandet, att komma in med mina handlingar till den första upphandlingen så fort jag kan, som jag nu med stort nöje antager. 

För ordningens skull är jag tacksam om du kan sätta ett sista datum, eller dead line.

 

Denna vecka har jag helt bokat för sjukhusundersökningar på annan ort för en senare operation, som meddelats mig först idag.

 

Mvh

Ture Sjölander

 

cc: Allego

 

----- Original Message -----

To: TURE SJOLANDER

Sent: Monday, April 11, 2011 7:04 PM

Subject: SV: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej,

 

Vi är enligt lag skyldiga att annonsera upphandlingar på Allego, tyvärr är Allego väldigt svårnavigerat och vill man som konstnär  ha bra stöd från Allego så måste man tyvärr betala en avgift.

Skicka in så fort du kan så ser vi till att du kommer med i första upphandlingen.

 

Vänliga Hälsningar

 

________________

Maria Lindqvist (f.d. Johansson)

Biträdande Konstansvarig

 

AB Storstockholms Lokaltrafik

Marknad

Kommunikation

105 73 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 100

Telefon: 08-686 15 97

maria.lindqvist@sl.se

sl.se

 

 


Från: Ture Sjolander 2011

Skickat: den 11 april 2011 10:57
Till: Lindqvist Maria
Kopia: info@allego.se
Ämne: Re: Message from ture.sjolander@gmail.com

 

Hej igen,

 

Tack för din vänlighet att förse mig med de relevanta handlingarna, om än försenat.

 

Det har kommit till min kännedom att ett stort antal konstnärer framfört kritik  över att ansökingshandlingar för ett deltagande varit svåröverkomliga via det datasystem som blivit upplagt för att ladda ner den relevanta informationen.

Jag insisterar därför av samma skäl som ovan att min chans att vara med i  8 april 2011 upphandling 1, godkännes då alla försök gjorda av mig förra veckan och före 8 april var gagnlösa som flera kollegor erfarit. Vissa filer har ej heller varit specificerade i ert program enligt datatekniker jag konsulterat. Det framgår också av ditt första svar till mig daterat 10 april 2:38 PM att ni varit medvetna om den komplikationen "Har du problem med att logga in på Allego, för att hitta upphandlingen...". och anhåller om respit för att ingiva min  ansökan för denna första upphandling.

 

Mina förslag är dessutom av en magnitude som ej kan komma att kunna kompromissas då mitt projekt avser båda stationernas utformning och förhållande till varandra, avseende dess identitet, som kraftfullt efterlyses i de premisser som redan blivit formulerade i ursprungsförslagen/tävlingsprogrammen av det totala projektet med Citybanan.

Jag arbetar med utgångspunkten att den ena stationen är helt hållen i färgen Gult och den andra stationen i färgen Blått och därav senare bär namnen Den Gula Tunnelbane Stationen, och Den Blå Tunnelbane Stationen.

 

De övriga ingredienserna i mitt förslag är en serie av 18 fristående skulpturgrupper varav vissa kommer att bli tågburna. D.v.s. placerade i vagnsutrymmena på de vagnar som passerar dessa två nämnda stationer "GUL" och "BLÅ".

 

Mitt concept förslag har du redan mottagit men bifogar det igen med denna epost.

 

Vänliga hälsningar

Ture Sjölander